602SQL-Úplná dokumentace Index  

Příkaz ALTER DOMAIN (SQL)

příkaz_ALTER_DOMAIN ::= ::= ALTER DOMAIN [schéma.]jméno_domény [ AS ] typ 
   [ DEFAULT implic_hodnota ] [ NOT NULL ] [ vnitřní_integritní_omezení ] [ vyhodnocení ]
vyhodnoceni ::= INITIALLY { IMMEDIATE | DEFERRED }

Příkaz ALTER DOMAIN mění definici existující domény. Stará definice je přitom zcela nahrazena novou definicí. Všechny tabulky, v nichž je doména použita, změní svoji strukturu.

Na rozdíl od syntaxe z normy SQL 2 může takto koncipovaný příkaz provádět podstatně hlubší změny v doménách a tabulkách.

Pokud zadaná doména ve schématu neexistuje, pak je-li použita klauzule IF EXISTS, příkaz neprovede žádnou akci, v opačném případě dojde k chybě - nastane chybový sqlstate W0137 (OBJECT_DOES_NOT_EXIST).

Viz