602SQL-Úplná dokumentace Index  

Příkaz CREATE ROLE (SQL)

příkaz_CREATE_ROLE ::= CREATE [ IF NOT EXISTS ] ROLE [ schéma. ] jméno_role

Příkaz CREATE ROLE vytváří novou roli jménem jméno_role ve schématu (aplikaci) schéma. Pokud schéma není uvedeno, role vznikne v běžném schématu.

Maximální délka jména role je 31 znaků. Role musí mít unikátní jméno v rámci schématu. Jméno_role nesmí začínat číslicí. Pokud role zadaného jména již existuje, pak je-li použita klauzule IF NOT EXISTS, příkaz neprovede žádnou akci, v opačném případě dojde k chybě - nastane chybový sqlstate 40004 (KEY_DUPLICITY).

Viz

DROP ROLE