602SQL-Úplná dokumentace Index  

Příkaz DROP DOMAIN (SQL)

příkaz_DROP_DOMAIN ::= DROP [ IF EXISTS ] DOMAIN [schéma.]jméno_domény [ CASCADE | RESTRICT ]

Příkaz DROP DOMAIN zruší existující doménu. Pokud tato doména je použita v definicích tabulek, pak chování závisí na specifikaci CASCADE nebo RESTRICT:

Pokud zadaná doména ve schématu neexistuje, pak je-li použita klauzule IF EXISTS, příkaz neprovede žádnou akci, v opačném případě dojde k chybě - nastane chybový stav sqlstate W0137 (OBJECT_DOES_NOT_EXIST).

Viz