602SQL-Úplná dokumentace Index  

Příkaz DROP ROLE (SQL)

příkaz_DROP_ROLE ::= DROP [ IF EXISTS ] ROLE [ schéma. ] jméno_role

Příkaz DROP ROLE zruší roli jménem jméno_role ve schématu (aplikaci) schéma. Pokud schéma není uvedeno, míní se role v běžném schématu.

Pokud zadaná role ve schématu neexistuje, pak je-li použita klauzule IF EXISTS, příkaz neprovede žádnou akci, v opačném případě dojde k chybě - nastane chybový sqlstate W0137 (OBJECT_DOES_NOT_EXIST).

Smazáním role zaniknou i všechny vztahy obsazení do této role. Při vytvoření nové role téhož jména se tyto vztahy neobnoví.

Viz

CREATE ROLE