602SQL-Úplná dokumentace Index  

SQL konzole

Okno SQL konzole slouží k zadávání SQL příkazů nebo SQL dotazových výrazů SELECT. Příkazy se ihned provedou, dotazové výrazy se vyhodnotí a otevře se samostatné okno s gridem obsahující odpověď (kurzor). Reakce serveru resp. případný popis chyby se objeví v okně Výstupy na stránce SQL výstup.

Příkazy se provádění v kontextu otevřené aktuální aplikace nebo otevřeného ODBC spojení do externí databáze. Není-li vybrána aplikace nebo otevřeno ODBC spojení, okno je neaktivní.

Okno se skládá ze tří oblastí:

Provedete-li pomocí této konzole (nebo pomocí jiného klienta) modifikační SQL příkaz (CREATE, DROP, ALTER), spuštěné klientské prostředí se to nedozví a může se pokoušet pracovat se strukturami a objekty původními. Do souladu se skutečností uvedete Řídicí panel příkazem Překreslit Řídicí panel z menu nebo lišty.

Před zasláním SQL příkazu se provede překódování do systémového kódování SQL serveru, aby nedošlo ke zkomolení případných znaků s diakritikou uvnitř příkazu.