602SQL-Úplná dokumentace Index  

Limity SQL serveru

Velikost databázového souboru Veškerý obsah databáze je uložen v jednom souboru (s výjimkou externích fulltextových systémů). Velikost tohoto souboru je omezena vlastnostmi souborového systému, v němž je tento soubor umístěn. Například pod Windows v souborovém systému FAT32 je maximální velikost souboru 4GB, souborový systém NTFS toto omezení nemá.

Počet záznamů v databázové tabulce je (teoreticky) nejvýše 2^32-2 (tedy 4 294 967 294). Prakticky se již dříve uplatní jiná omezení.

Část databázové tabulky obsahující data pevné velikosti nesmí být větší než cca 3.9 GB.

Počet sloupců tabulky - až do verze 9.0 včetně omezen na 255, od verze 9.5 povoleno až 65535 sloupců.