602SQL-Úplná dokumentace Index  

Provoz databázového serveru

Databázový server 602SQL je možné provozovat pod Windows i pod Linuxem. Klienti mohou pracovat na jiné platformě než server.

Na obou platformách existují dvě varianty provozu:

Následující kapitoly popisují spouštění, ukončování, parametrizování a sledování stavu serveru.

Server se vždy spouští nad určitou databází. Vytvoření nové databáze je popsáno na stránce Vytváření databáze.

Komunikace klientů se serverem

Volba komunikačních protokolů SQL serveru a klientů je popsána v sekci Komunikace mezi klientem a serverem a síťové protokoly.

Seznam subsekcí: