602SQL-Úplná dokumentace Index  

Schéma _sysext

Na SQL serveru existuje předdefinované schéma (aplikace) _sysext určené pro objekty, které:

Typickým příkladem komponent schématu _sysext jsou systémové triggery.

Do rolí Author a Administrator v aplikaci _sysext je obsazena skupina provozních správců Config_admin. Pouze uživatelé v roli Author mohou vytvářet a mazat objekty v této aplikaci.

Jména objektů v této aplikaci pevně určují jejich funkci. Například je-li v ní procedura _on_server_start, pak se spouští při každém startu serveru.