602SQL-Úplná dokumentace Index  

Systémové objekty

Systémové neboli "předdefinované" objekty jsou objekty, které jsou v jazyce SQL globálně k dispozici. Patří mezi ně konstanty, proměnné, dotazy, procedury a funkce. Mimo to existuje systémové schéma _sysext pro objekty doplňující fungování serveru.

Systémové tabulky 602SQL serveru jsou popsány zde.

Seznam subsekcí: