602SQL-Úplná dokumentace Index  

Okno Provozní parametry

Všechna nastavení tohoto dialogu odpovídají jednotlivým vlastnostem serveru. Podrobnosti o nastavení parametru naleznete vždy u popisu příslušné vlastnosti.

Stránka Nastavení

Stránka Bezpečnost

Stránka SQL kompatibilita

Na této stránce je možné nastavovat jednotlivé příznaky kompatibility 602SQL serveru k normě SQL. Každému příznaku odpovídá číselná hodnota (a odpovídající řetězcová konstanta), celkový součet všech příznaků se zapíše do databáze jako vlastnost serveru DefaultSQLOptions a uplatní se jako nastavení pro všechny nově přihlášené klienty.

Význam jednotlivých příznaků naleznete na stránce Příznaky kompatibility jazyka SQL.

Implicitní stav je zatrženo vše z výjimkou SQLOPT_DISABLE_SCALED.

Stránka Adresáře pro DLL/so

Na této stránce se zadávají adresáře pro knihovny DLL (resp. so na Linuxu), které lze používat v deklaraci externích rutin na serveru. Jednotlivé adresáře se zapíší do databáze jako vlastnosti serveru Dir[N]

Tlačítkem Vybrat se otevře standardní dialog pro výběr nového adresáře, tlačítkem Přidat adresář se vybraný adresář vloží do seznamu, tlačítkem Nahradit adresář se vybraným adresářem nahradí adresář označený v seznamu a tlačítkem Odstranit adresář se označený adresář vyřadí ze seznamu.

Volbu adresářů lze provádět jen u lokálně připojeného serveru, protože dialog pro výběr adresáře pracuje pouze s lokálními adresáři! Nelze zapsat cestu jinak než lokálně.

Stránky IP filtr ...

Pomocí těchto stránek může server omezit síťový prostor, z něhož se mohou přihlašovat klienti přistupující přes protokol TCP/IP jednotlivě pro různé režimy běhu serveru. Podrobnosti naleznete na stránce Filtrování IP adres klientů. Zadané hodnoty se zapíší do vlastností serveru IP_enabled... a IP_disabled... (resp IP1_enabled... a IP2_enabled... apod. ).

IP adresu přidáte tak, že její hodnotu zapíšete do prvního sloupečku gridu. Adresu odstraníte tím, že ji z prvního sloupečku umažete.