602SQL-Úplná dokumentace Index  

Složka Systém na Řídicím panelu

Složka Systém umožňuje

Zde se nastavují ty parametry, které ovlivňují běh serveru (nastavují se v době, kdy server běží a zapisují se do databáze), na rozdíl od parametrů, které jsou potřeba k tomu, aby se server rozběhl (zapisují se do externího úložiště (např. registr ve Windows) pomocí dialogů Správa databáze či Vlastnosti spojení na server).

Provozní parametry

Doubleclick na tuto položku otevře dialogové okno umožňující nastavit velké množství parametrů SQL serveru. Okno má samostatnou stránku nápovědy - Dialog Provozní parametry.

Protokoly a porty

V tomto okně se nastavuje množina komunikačních protokolů pro daný 602SQL server. Okno má samostatnou stránku nápovědy - Dialog Protokoly a porty.

Systémové objekty

Ve složce Systém / Systémové objekty naleznete důležité komponenty databáze, využívané společně všemi aplikacemi. Pro více informací o jednotlivých typech klikněte na název.

UživateléUživatel subjekt práva (stejně jako skupina), definovaný v rámci celé databáze. V jednotlivých aplikacích se práva upravují obsazováním do rolí
SkupinySkupina množina uživatelů, kteří mají mít stejná práva. Právo přidělené skupině získávají všichni její členové
Systémové  tabulkySystémové tabulky vybrané tabulky jádra 602SQL serveru, kde jsou uloženy informace o tabulkách v databázi (TABTAB), o dalších objektech (OBJTAB) a o uživatelích a skupinách (USERTAB)

Systémové tabulky nelze z Řídicího panelu editovat (pouze otevřít, a to jen některé významné sloupce).

U tabulky objektů lze obnovit omylem smazané záznamy: v prvním sloupci gridu je checkbox Deleted?, který nabývá tří hodnot: nezatržený=platný záznam, zatržený=smazaný záznam, který lze obnovit, šedý=smazaný a uvolněný, nelze již obnovit. Obnovení se provede změnou stavu checkboxu ze zatržený na nezatržený. Obnovený záznam se objeví na řídicím panelu po překreslení.

POZOR: smazané záznamy se nevybírají do dotazů, tedy nelze smazaný záznam vyhledávat tak, že grid setřídíte nebo omezíte dotazem!

Nástroje

Nástroje a utility z této sekce se vyvolávají poklepáním na názvu.

Automatické zálohování

Pomocí tohoto nástroje se nastavují parametry automatického zálohování databázového souboru. Více o zálohování se dočtete na stránce Jak lze provádět kompletní zálohování databáze.

Zpráva síťovým klientům

Z tohoto místa může být rozeslána krátká zpráva ostatním síťovým klientům (např. aby ukončili práci, protože se bude provádět upgrade apod.)

Konzistence databáze

Zde je možné prověřit a případně se pokusit opravit možné chyby konzistence databázového souboru. Více o této kontrole se dozvíte na stránce Kontrola konzistence databáze. Oprava (nikoliv kontrola) databáze vyžaduje zamknutí serveru, tzv. že nesmí být nikdo přihlášen.

Šifrování databáze

Touto utilitou se provádí výběr typu šifrování a posléze vlastní zašifrování databázového souboru. Více se můžete dočíst na stránce Zabezpečení databáze proti útokům, kapitola Ochrana databázového souboru.

Certifikát serveru

Tento nástroj slouží k získání certifikátu buď vlastního (vygenerováním) nebo externího (importem ze souboru). Více o problematice certifikátů se dočtete na stránce Ověřování identity SQL serveru v síti.

Přejmenovat server

Ve výjimečných situacích může být potřeba změnit jméno či binární identifikaci SQL serveru. K tomu slouží tato utilita. Po změně je nutný restart serveru! Změna identifikace serveru zneplatní uživatelská hesla! Více o identifikaci serveru se dočtete na stránce Jméno, adresa a identita serveru

Export uživatelů a skupin

Utilita provede export všech uživatelů a skupin zavedených v databázi (včetně vztahů mezi nimi) do souboru pro možný import těchto subjektů do jiné databáze. Podrobnosti se dočtete na stránce Export a import všech uživatelů

Import uživatelů a skupin

Utilita umožní importovat uživatele a skupiny za souboru do databáze.

Profilování práce SQL serveru

Zde je možno interaktivně zapínat a vypínat profilování činnosti serveru a sledovat výsledky. Více lze nalézt na stránce Profilování práce SQL serveru.

Správa rozšíření

Nástroj k přidávání licencí pro aktivování komerčních serverových rozšíření.

Rozhraní web XML

Nastavení parametrů a ověření funkčnosti web XML rozhraní - podrobnosti na stránce Zprovoznění web XML rozhraní .

Seznam subsekcí: