602SQL-Úplná dokumentace Index  

Systémové proměnné

Systémové proměnné jsou v SQL trvale dostupné. Některé z nich však mají definovanou hodnotu pouze v určitých situacích, například po provedení určité akce nebo v handleru chyby. V jazyce SQL lze použít hodnotu kterékoli systémové proměnné, ale explicitně přiřadit novou hodnotu lze pouze některým z těchto proměnných.

Každý klient má vlastní hodnoty systémových proměnných.

Jméno Typ Lze změnit? Popis
@@PLATFORM INT Ne Číslo platformy serveru
@@ROWCOUNT INT Ne Počet záznamů vložených/změněných/zrušených posledním příkazem INSERT/UPDATE/DELETE
@@SQLOPTIONS INT Ano Nastavení příznaků kompatibility SQL
@@WAITING INT Ano Limit čekání na uvolnění zdrojů, v desetinách sekundy
@@LAST_EXCEPTION CHAR(31) Ne Jméno poslední výjimky nebo sqlstate - podrobnosti
SQLCODE INT Ne Číslo právě zpracovávané chyby
SQLSTATE CHAR(5) Ne Platný sqlstate - kód chybového stavu
@@ERROR_MESSAGE CLOB Ne Textová informace o poslední chybě
@@ROLLED_BACK BOOLEAN Ne Příznak, že transakce byla v důsledku chyby odvolána - podrobnosti
@@FULLTEXT_POSITION INT Ne První místo výskytu hledaného slova nebo fráze v dokumentu
@@FULLTEXT_WEIGHT INT Ne Váha výskytu hledaného slova nebo fráze v dokumentu - v současné verzi nevyužito
@@ACTIVE_RI_IN_PROGRESS BOOLEAN Ne TRUE pokud právě probíhá akce aktivní referenční integrity
@@IDENTITY BIGINT Ne Poslední hodnota získaná ze sekvence nebo generátoru unikátních klíčů spojeného s tabulkou (UNIQUE)