602SQL-Úplná dokumentace Index  

Dokumentace systému 602SQL

602SQL je integrovaný relační databázový systém pro prostředí Windows a Linux založený na modelu klient-server.

Co zahrnuje 602SQL?

Na serveru 602SQL je implementován jazyk SQL, jehož verze vychází z normy ANSI/ISO na úrovni SQL 2 Intermediate level, ale navíc umožňuje psát procedury a triggery pomocí jazyka dle normy SQL 3. Jazyk zahrnuje například bohatou množinu datových typů, aktivní referenční integritu i silné relační operace jako OUTER JOIN nebo INTERSECT.

Mezi nadstandardní rysy serveru patří systém práv dovolující přidělovat oprávnění na úrovní sloupců i řádků v tabulkách, fulltextová indexace dokumentů, těsná integrace s elektronickou poštou nebo debuggery pro pohodlné ladění procedur prováděných na straně serveru.

Bezpečnost serveru střeží množství mechanismů, které kontrolují přístup k databázi, provádějí zálohování dat a zajišťují atomicitu prováděných transakcí.

Pro přístup na server je k dispozici ODBC, JDBC a SDBC driver, nativní rozhraní pro jazyky C/C++, Pascal/Delphi, komponenty pro komunikaci s databází pro Delphi a třídy pro ADO.NET.

Klientské a vývojové prostředí 602SQL zahrnuje efektivní nástroje pro vývoj back-endu databázových aplikací. Umožňují vizuální návrh tabulek, dotazů, fulltextových systémů a dalších komponent, importy, exporty a editaci dat.

Pro přístup do databáze z WWW prohlížečů je k dispozici PHP modul resp. Web XML rozhraní.

Co zde naleznete?

Na tomto místě můžete nalézt rozsáhlou dokumentaci, která pokrývá většinu oblastí 602SQL. Pro orientaci využijte mapu dokumentace.

Seznam subsekcí: