602SQL-Úplná dokumentace Index  

Přenosy dat - popis přenosu

Ve většině případů přenosů dat vyhovuje popis automaticky navržený wizardem. Výhodou zde diskutovaného obecného popisu je možnost vynechat při přenosu některé sloupce, přejmenovat je, provést konverzi typů apod.

Každý řádek detailního popisu říká, jak se má při přenosu zacházet s jedním sloupcem zdroje dat. Sloupce detailního popisu se mění podle vybraných zdrojových a cílových dat.

V prvním sloupci zadáte hodnotu, která se má přenášet. Přenášíte-li z 602SQL, můžete zadat jméno sloupce nebo výraz. Přenášíte-li z DBF souboru, zadáte jméno pole (obecně sloupce). Přenášíte-li z textového souboru, jsou v prvním sloupci pevně vyplněna čísla údajů resp. sloupců.

Další sloupec určuje, kam se zapíše přenášená hodnota. Při přenosu do textového souboru vyplníte pořadové číslo cílového sloupce resp. údaje. Při přenosu do existující tabulky vyberete některý z jejich sloupců. Při přenosu do dosud neexistující tabulky nebo DBF souboru zadáte jméno sloupce (pole), který se má vytvořit.

Ostatní sloupce se používají pouze tehdy, pokud se data přenášejí do souboru nebo do dosud neexistující tabulky.

Pokud výstup nesměřuje do textového souboru, v dalším sloupci zvolíte typ sloupce uvedeného vlevo. Nabídnou se typy z 602SQL nebo typy DBF formátu.

Poslední sloupec slouží k zadání délky (resp. šířky) vznikajícího sloupce zdroje dat (pole). V DBF formátu má význam u všech typů polí kromě memo, ve 602SQL pouze u sloupce typu řetězec znaků. Ve sloupcovém formátu udává šířku sloupce. Ve formátu CSV se uplatní pouze pokud je nenulový, a udává maximální délku údaje.

Konverze typů

Při přenosu dat se automaticky provádí odpovídající konverze typů, s výjimkou přenosu z 602SQL do 602SQL. Není-li možné z nějakých důvodů konverzi provést, přenese se prázdná hodnota a přenos pokračuje dál. Při přenosu dat z 602SQL je možné konverzi explicitně předepsat použitím výrazu v prvním sloupci.

Omezení importu a exportu

Ze souboru ve vnitřním formátu 602SQL (soubor *.tdt) lze číst data pouze do existující tabulky ve 602SQL. Do takového souboru (*.tdt) lze exportovat data pouze z tabulky ve 602SQL nebo z odpovědi na dotaz. Mimo to jsou dovoleny všechny kombinace vstupu a výstupu.

Pokud tabulka 602SQL, do níž se cokoli přenáší (import dat), již obsahuje nějaká data, importované záznamy se připojí za ně. Týká se všech formátů.