602SQL-Úplná dokumentace Index  

Návrhář přenosů dat

Návrhář přenosů dat se otevře, pokud:

Postup návrhu přenosu

Návrhář přenosu se skládá ze dvou částí: vícestránkového wizarda, který umožňuje interaktivně vybrat a zadat jednotlivé parametry přenosu dat a okna návrháře, v němž je souhrn informací o přenosu a grid obsahující popis jednotlivých přenášených sloupců.

wizard stránka 1

Na této stránce se volí základní typ přenosu: přenos mezi databází a XML souborem a přenos mezi databází a datovým souborem, resp. databází a databází. Dále jsou popisovány pouze datové přenosy, XML přenosy mají svou vlastní kapitolu, jak a proč lze vytvářet XML přenos (a další objekty) podle schématu XSD nebo FO formuláře se dočtete na této stránce.

wizard stránka 2

Zde se určuje zdroj dat pro přenos. Nejprve vyberete, zda se jedná o data z 602SQL databáze, ODBC zdroje dat nebo o data v externím souboru. Podle výběru se změní nabídka controlů v dolní části:

Posledním krokem na této stránce je v případě přenosu z tabulky či dotazu omezující podmínka na přenášené záznamy (ve tvaru např. ID>100, kde ID je sloupec zvolené tabulky). Není-li podmínka zadaná, přenesou se všechny záznamy.

wizard stránka 3

Zde stanovíte cíl přenosu dat. Nejprve vyberete, zda se jedná o zápis do 602SQL databáze (do existující nebo nové tabulky), do ODBC zdroje dat nebo do externího souboru. Podle výběru se změní nabídka controlů v dolní části:

Posledním krokem na této stránce je v případě přenosu do tabulky volba, kdy se mají budovat případné indexy. Volba Postupně během importu znamená, že se indexy vytváří postupně pro každý importovaný záznam, volba Najednou po importu znamená, že se provede import dat a teprve poté se najednou vytvoří indexy. Druhá volba je výrazně rychlejší pro velká data, ale funguje jen v případě, že při vytváření indexu nedojde k chybě Duplicita indexů.

wizard stránka 4

Pro přenosy z/do textových formátů můžete na této stránce nastavit některé parametry:

Po ukončení wizarda se otevře okno vlastní návrháře přenosů. V horní části je souhrn informací o přenosu sestavený z jednotlivých stránek wizarda s možností vrátit se zpět a opravit údaje (tlačítka v pravé části Shrnutí přenosu). Obsah detailního popisu přenosu v gridu závisí na tom, odkud a kam přenášíte - viz Přenosy dat - popis přenosu. Grid obsahuje implicitní návrh přenosu - lze jej ovšem dále upravovat. Pokud tento návrh upravíte více než bylo plánováno nebo změníte strukturu zdroje či cíle, můžete znovu vygenerovat implicitní návrh - použijte příkaz Návrh / Vytvořit počáteční návrh.

Poté příkazem Návrh / Kontrola syntaxe můžete provést hrubou syntaktickou kontrolu popisu a příkazem Provést přenos zahájit vlastní přenos. Průběh přenosu lze sledovat na stavové řádce.