602SQL-Úplná dokumentace Index  

Příklady použití přenosů dat

Import dat z DBF souboru do nové tabulky 602SQL

Postup:

Export dat z odpovědi na dotaz do textového formátu

Postup:

Vytvoření kopie tabulky včetně obsahu

Postup:

Tabulka ZAMĚSTNANCI obsahuje seznam lidí včetně jejich platu a číslo oddělení, kde pracují. Zvyšte zaměstnancům z oddělení č. 100 plat o 10%.

Postup:

Import dat z ODBC zdroje (např. tabulka MySQL) se současným vytvořením nové tabulky shodné struktury

Postup: