602SQL-Úplná dokumentace Index  

Přenosy dat

602SQL obsahuje univerzální nástroj na přenášení dat mezi řadou datových souborů, ODBC zdroji dat a tabulkami (dotazy) 602SQL podle popisu zadaného uživatelem nebo automaticky odvozeného ze struktury dat. Nazýváme jej Návrhář přenosů dat.

Návrhář přenosu dat dovoluje nejprve popsat způsob přenosu a poté data přenést. Po doběhnutí přenosu lze buď návrh přenosu zapomenout, anebo jej lze uložit do databáze pro pozdější použití. Navržený přenos je pak uložen mezi objekty typu Přenosy a lze jej opětovně provést vyvoláním příkazu Spustit.

Využití přenosu dat

Formáty dat pro přenosy do/z souboru

Kódování externích datových souborů

Datové textové soubory či soubory DBF, z nichž se importují data, mohou být v různém kódování podle programu, který je vytvořil. Stejně tak exportní datové soubory se musí generovat v kódování, které požaduje protější strana. Proto Návrhář přenosů disponuje převodem z a do celé řady 16-bitových a Unicode kódování.

Možná kódování:
16-bitové CP1250 Kódová stránka Windows pro střední Evropu;
  CP1252 Kódová stránka Windows pro západní Evropu;
  ASCII Původní ASCII tabulka (ISO 646) neřešící diakritiku, použitelné pro angličtinu;
  ISO 8859-2 Standard kódování se znaky jazyků střední Evropy, poněkud odlišné od CP1250; používá se více na Linuxu;
  ISO 8859-1 Standard kódování se znaky jazyků západní Evropy;
  DOS Latin-2 Starší kódování původně pro DOS (CP852) obsahující znaky východoevropských jazyků; obvyklé kódování DBF souborů;
Unicode UTF-8 Standard kódování v Unicode - znaky z původní ASCII tabulky zabírají 1 bajt, ostatní znaky běžných abeced (včetně češtiny a slovenštiny) zabírají dva bajty, např. znak EURO zabírá tři bajty;
  UCS-2 Dvoubajtové kódování, pro znaky běžných abeced totožné s UTF-16 používaným ve Windows; nelze použít pro DBF formát;
  USC-4 Čtyřbajtové kódování používané na Linuxu; nelze použít pro DBF formát;

Kódování zdrojů dat připojených přes ODBC je obvykle pevné nebo lze nastavit ve vlastnostech ODBC zdroje dat pomocí ODBC manageru (tedy mimo 602SQL).

Volání přenosů z klientského programu

Možností 602SQL klienta provádět přenosy lze využít i v klientském rozhraní. Pro PHP existuje funkce wb_data_transport, pro CDK (Delphi) třída TSQL602DataTransport. Obecná API funkce pro přenosy je Data_transport nebo starší Move_data.

Seznam subsekcí: