602SQL-Úplná dokumentace Index  

Volání triggerů při ukládání změn provedených v gridu

Editace záznamů zobrazených v gridu způsobí vyvolání a spuštění příslušných triggerů na tabulce, do níž vede grid.

Změna v záznamu vyvolá provedení jednoho příkazu SQL, a to INSERT při vložení nebo UPDATE při přepsání. V tomto příkazu jsou uvedeny sloupce odpovídající všech složkám změněným v gridu a jejich hodnoty.

Množina změněných sloupců, která může ovlivnit výběr UPDATE triggerů, odpovídá všem složkám změněných ve formuláři. Pokud nevíte předem, které sloupce budou v gridu editovány, použijte v popisu UPDATE triggeru klauzuli UPDATE OF ANY - podrobnosti zde.