602SQL-Úplná dokumentace Index  

Seznam varování

Varování signalizuje, že některá operace byla provedena za nezvyklých podmínek. Varování samo o sobě není chybou a nezpůsobuje odvolání transakce - operaci lze považovat za úspěšně provedenou. Číslo varování vrací funkce Sz_warning. Varování lze trasovat - (situace TRACE_USER_WARNING).

V následující tabulce je uvedeno: jméno varování, číslo, kterou vrací funkce Sz_warning a popis varování.

NO_WARNING 0 bez chyby a bez varování
WAS_IN_TRANS 1 zahájení transakce z klienta provedeno uvnitř transakce (tatáž situace v SQL vyvolá výjimku)
NOT_IN_TRANS 2 ukončení transakce z klienta provedeno mimo transakci
ERROR_IN_CONSTRS 3 integritní omezení na tabulce je chybné
IS_NOT_DEL 4 záznam nelze obnovit protože není zrušený
ERROR_IN_DEFVAL 5 implicitní hodnota sloupce je chybná
WORKING_WITH_DELETED_RECORD 6 práce se smazaným (ale dosud neuvolněným) záznamem
RENAME_IN_DEFIN 7 objekt je třeba přejmenovat také v jeho definici
IS_DEL 8 záznam nelze zrušit protože není platný (je již zrušený)
IS_ERROR 128 nastala chyba, varování se nehlásí