602SQL-Úplná dokumentace Index  

Pomocná okna v debug režimu

Kromě čtyř základních dokovatelných oken obsahuje klientské prostředí ještě dvě pomocná okna pro ulehčení ladění procedur. Okna jsou aktivní pouze v debug režimu, jinak s nimi nelze nijak manipulovat. Zapnout a vypnout je možné pomocí položek menu Zobrazení v době aktivního debug režimu.

Okno Sledovače

Potřebujete-li po určitou dobu sledovat hodnotu určité proměnné nebo výrazu, debugger nabízí pro tento případ vytvořit tzv. sledovače (watches), tj. umístit proměnnou či výraz do zvláštního okna a po každém kroku aktualizovat výpis jejich hodnot.

Sledovač vytvoříte nejsnáze pomocí položky popup menu Přidat sledovač <proměnná_či_výraz>, umístíte-li kurzor myši nad proměnnou (či výraz). Proměnná či výraz se přenese do okna Sledovače a ve druhém sloupci se objeví hodnota. Nelze-li výraz vyhodnotit, objeví se místo hodnoty nápis <Error>

Nový sledovač lze také vytvořit přetažením bloku s proměnnou či výrazem do okna Sledovače, přímou editací sloupce Jméno v okně Sledovače nebo přenesením z okna Vyhodnocení výrazu pomocí tlačítka Sledovač. Sledovač lze ze seznamu odstranit tak, že se označí celý řádek a smaže pomocí klávesy Delete.

Okno Zásobník

Pokud ladíte rutinu zahrnující volání jiných procedur a funkcí nebo triggerů, pak se během práce s debuggerem můžete podívat, která rutina je aktuální a jaká byla historie jejího vyvolání. K tomu slouží okno Zásobník.

Okno obsahující jednu řádku pro každou rozpracovanou rutinu. Hlavní rutina je na první řádce, rutina, v níž se právě nacházíte, na poslední. Poklepáním na jméno rutiny (jiné než aktuální) se otevře editor na této rutině a ukáže místo, z něhož byla vyvolána následující rutina.