602SQL-Úplná dokumentace Index  

wb_binmodeboolean wb_binmode( resource cursor, integer new_value )


Parametry

cursor
Identifikátor kurzoru, jehož parametry měníme; pokud je 0, změní se defaultní hodnoty.
new_value
Nová hodnota parametru - jedna ze tří konstant WB_CONVERT, WB_PASSTHRU, WB_RETURN.


Popis

Nastaví hodnotu parametru binmode pro určený kurzor nebo pro všechny v budoucnu vytvářené kurzory. Význam parametru je popsán u popisu Manipulace s typy proměnné délky v PHP.

Před prvním volání této funkce je hodnota parametru nastavena podle hodnot wb_binmode v souboru php.ini; není-li zde tato proměnná nastavena, pak se použije WB_CONVERT .Návratová hodnota

V případě úspěchu vrací TRUE, v případě chyby vrací FALSE.

Viz