602SQL-Úplná dokumentace Index  

wb_client_encoding

PHP

int wb_client_encoding( resource connection )


Parametry

connection
Otevřené spojení na 602SQL server (tuto hodnotu vrací funkce wb_connect, resp. wb_pconnect). Povinný parametr.


Popis

Tato funkce zjišťuje ID kódování textů předávaných do SQL příkazů v PHP proměnných a kódování dat zapisovaných funkcí wb_lob_write.Návratová hodnota

Aktuálně nastavené ID kódování textů. Vždy vrátí jednu z konstant WB_ENC_xxx, jejich seznam je uveden v popisu funkce wb_set_client_encoding.

Viz