602SQL-Úplná dokumentace Index  

wb_close

PHPPHP

boolean wb_close( resource connection )
boolean wb_close( resource odbc_connection )
boolean wb_close( resource cursor )
boolean wb_close( resource lob )
boolean wb_close( resource psql )


Parametry

connection
Identifikátor spojení získaným voláním wb_connect.
odbc_connection
Identifikátor spojení získaným voláním wb_odbc_connect.
cursor
Identifikátor kurzoru získaný předchozím voláním wb_exec.
lob
Identifikátor LOBu získaný předchozím voláním wb_result, resp. wb_fetch_into v módu čtení LOBů WB_LOBMODE_RESOURCE (viz. wb_set_lob_mode).
psql
Identifikátor prepared SQL příkazu získaný předchozím voláním wb_psql_prepare.


Popis

Funkce uzavře otevřené spojení, otevřený kurzor, otevřený LOB (Large Object - hodnotu databázového sloupce typu BLOB, CLOB, nebo NCLOB), nebo připravený SQL příkaz. Pokud bylo spojení otevřeno pomocí funkce wb_pconnect, nebude uzavřeno, ale přesto funkce vrátí TRUE. Toto chování je v souladu s logikou persistentních spojení.

Spojení, kurzory, LOBy, ani prepared SQL příkazy není nutno zavírat před skončením PHP skriptu, protože o jejich uzavření se postará PHP modul po skončení generování stránky podle PHP skriptu. Jejich explicitním uzavřením pomocí této funkce se sice uvolní zdroje obsazené prepared SQL příkazem, LOBem, kurzorem, nebo spojením, ale tyto zdroje jsou relativně malé. Explicitní uzavírání kurzorů by mělo význam pouze v takovém PHP skriptu, který otevírá velké množství (řádově desítky a více) kurzorů. Před explicitním uzavřením kurzoru je nutno explicitně uzavřít všechny LOBy, které byly z něj otevřeny. Před explicitním uzavřením spojení na databázi je nutno explicitně uzavřít všechny kurzory a prepared SQL příkazy, které byly pomocí tohoto spojení otevřeny.Návratová hodnota

TRUE v případě úspěchu, FALSE pokud dojde k chybě.Příklad

$conn=wb_connect("wbserver", "_sysext", "Anonymous", "");
$res=wb_exec($conn, "select logname from Usertab where Ord(category)=CATEG_USER");
wb_result_all($res,"border=1");
wb_close($res);
wb_close($conn);	 

Viz