602SQL-Úplná dokumentace Index  

wb_connect

PHP

resource wb_connect( string server [, string application [, string user [, string password] ] ] )


Parametry

server
Jméno serveru, k němuž se připojujeme. Povinný parametr.
application
Jméno aplikace, s níž budeme pracovat. Pokud není uvedeno, žádná aplikace není zavedena.
user
Jméno uživatele, pod nímž se přihlašujeme. Není-li uvedeno nebo je prázdné, budeme přihlášeni jako Anonymous
password
Heslo pro uvedeného uživatele. Pokud není uvedeno, předpokládá se prázdné heslo


Popis

Funkce provede přilogování k serveru 602SQL zadaného jména na účet uvedeného uživatele. Je-li uvedeno jméno aplikace, otevře se tato aplikace - veškeré SQL příkazy se pak provádějí v kontextu aplikace.

Spojení je udržováno dokud není ztracen veškerý přístup k němu z PHP aplikace (tedy zhruba dokud máme v nějaké proměnné uschován výsledek volání této funkce, nebo dokud existuje nějaký otevřený kurzor nad tímto spojením), nebo dokud není ukončeno explicitně voláním wb_close. Spojení je také ukončeno při ukončení běhu PHP skriptu.

Počet současně otevřených spojení musí být menší, nebo roven parametru wb_max_links z PHP.INI. Pokud má tento parametr hodnotu -1, pak počet spojení není omezen.

Standardní hodnota konfiguračního parametru wb_max_links je -1.

Persistentní databázová spojení se vytvářejí funkcí wb_pconnect.Návratová hodnota

Identifikátor otevřeného spojení, pokud je provedení úspěšné, FALSE v opačném případě. Návratová hodnota (v případě úspěchu) je použitelná jako parametr pro wb_execPříklad

Přihlásit se a vypsat jméno přihlášeného uživatele

 $dsn = "sql9test";
 $appl = "testapl";
 $dbuser = "testuser";
 $conn=wb_connect($dsn, $appl, $dbuser);
 if ($conn) {
   $pom="";
   $res=0;  
   $res=wb_exec($conn,"SET :>pom = Who_am_I");
   if ($res) 
     echo("Prihlasen jako: ".$pom) ;  
 }    
	

Viz