602SQL-Úplná dokumentace Index  

wb_data_seek

PHP

boolean wb_data_seek( resource cursor, integer row_number)


Parametry

cursor
Identifikátor otevřeného kurzoru, vrácený funkcí wb_exec nebo funkcí wb_psql_execute.
row_number
Číslo záznamu, které bude nastaveno do interního ukazatele na aktuální záznam. Číslování začíná od jedné.


Popis

Tato funkce nastavuje interní ukazatel na aktuální záznam na hodnotu row_number. Provedení této funkce zajistí, že příští volání funkce wb_fetch_row, nebo wb_fetch_into přečte tento záznam.Návratová hodnota

TRUE v případě úspěchu, FALSE pokud dojde k chybě, včetně té, že požadovaný záznam neexistuje.

Viz