602SQL-Úplná dokumentace Index  

wb_err_num

PHP

string wb_err_num( resource connection )


Parametry

connection
Identifikátor spojení získaný získaným voláním wb_connect nebo wb_pconnect.


Popis

Funkce číslo poslední chyby 602SQL serveru.Návratová hodnota

Číslo poslední chyby.

Viz