602SQL-Úplná dokumentace Index  

wb_err_str

PHP

string wb_err_str( resource connection )


Parametry

connection
Identifikátor spojení získaný získaným voláním wb_connect nebo wb_pconnect.


Popis

Funkce vrátí text poslední chyby 602SQL serveru.Návratová hodnota

Textový popis poslední chyby.Příklad

Vypsání posledního chybového hlášení SQL serveru:

  error_reporting(0);
  $sqlstat="...";
  wb_exec($conn, $sqlstat); /* může dojít k chybě */
  echo "<br><b>" . wb_err_str($conn). "</b><br>";
  error_reporting(E_ALL);
		

Viz