602SQL-Úplná dokumentace Index  

wb_escape_string

PHP

mixed wb_escape_string( resource connection,string value )


Parametry

connection
Identifikátor spojení na SQL server získaný získaným voláním wb_connect nebo wb_pconnect.
value
řetězcová hodnota


Od verze

10.0

Popis

Vrátí escapovanou podobu řetězce value., tedy tvar řetězce vhodný pro SQL příkaz.

Funkce nejdříve zkonvertuje řetězec value z kódování nastaveného pomocí wb_set_script_encoding do systémového kódování databáze, ke které skript připojen. Pak funkce ve stringu value zdvojí apostrofy a ASCII znaky s kódem menším než 32 nahradí sekvencí #číslo, kde číslo je ASCII kód daného znaku.

Funkce se používá ke vkládání řetězců do zdrojových textů SQL příkazů, např.:

wb_exec($connection,'INSERT INTO tabulka(sloupec) VALUES(\''.wb_escape_string($vstup_od_uzivatele).'\');');
Výsledek této funkce musí být vložen do SQL příkazu mezi dva apostrofy (nelze jej vložit mezi uvozovky, protože funkce wb_escape_string() nezdvojuje uvozovky).Návratová hodnota

Funkce vrátí upravenou podobu řetězce value, nebo FALSE při chybě (nedostatek paměti, spojení connection je uzavřené apod.)Příklad

echo wb_escape_string('abc'def\rghi\njkl'); 

vypíše

abc''def'#13'ghi'#10'jkl