602SQL-Úplná dokumentace Index  

wb_fetch_into

PHP

integer wb_fetch_into( resource cursor, &variable [, int row_number] )


Parametry

cursor
Identifikátor otevřeného kurzoru získaný voláním wb_exec nebo wb_psql_execute.
&variable
Odkaz (reference) na proměnnou, do níž budou načtena data záznamu. Z proměnné se stane pole indexované čísly sloupců a jmény sloupců (velkými písmeny).
row_number
Nepovinný parametr, určující číslo záznamu, který se má přečíst (záznamy jsou číslovány od 1). Pokud není uveden, použije se aktuální záznam (viz wb_fetch_row); zároveň se přitom nastaví další záznam jako aktuální.


Popis

Funkce načte obsah uvedeného záznamu do PHP pole, a posune interní ukazatel na další záznam, pokud existuje.

Pozor: Pokud je čtena hodnota sloupce typu proměnné délky (BLOB, CLOB apod.), přečte se pouze počáteční část hodnoty sloupce, jejíž délka je určena nastavením globálního parametru longreadlen - viz také Manipulace s typy proměnné délky v PHP.Návratová hodnota

Počet sloupců přečtených z databáze v případě úspěchu, FALSE při chybě (např. neexistující číslo záznamu).Příklad

Vypsání jmen sloupců kurzoru a jejich obsahu:

while (wb_fetch_into($res, $buff)) {
	for ($i=1; $i<=wb_num_fields($res);$i++){
		echo wb_field_name($res, $i).": $buff[$i]<br>";
	}
	echo "<br>";
}