602SQL-Úplná dokumentace Index  

wb_fetch_row

PHP

boolean wb_fetch_row( resource cursor [, integer row_number] )


Parametry

cursor
Identifikátor otevřeného kurzoru, vrácený funkcí wb_exec nebo wb_psql_execute.
row_number
Číslo záznamu, který bude nastaven jako aktuální. Není-li uvedeno, je nastaven při prvním volání první záznam, při dalších voláních se postupně nastavují další záznamy. Číslování začíná od jedné.


Popis

Tato funkce nastavuje aktuální záznam. Následující volání funkce wb_result budou číst údaje ze záznamu, který byl nastaven touto funkcí.Návratová hodnota

TRUE v případě úspěchu, FALSE pokud dojde k chybě, včetně té že následující záznam již neexistuje.Příklad

Vypsat obsah dotazu:

$cursor=wb_exec($conn, "select * from salesreport");
while (wb_fetch_row($cursor))
	{
	 echo( wb_result($cursor, 1).": <i>".wb_result($cursor, 2)."</i></br>");
	}