602SQL-Úplná dokumentace Index  

wb_field_num

PHP

integer wb_field_num( resource cursor, string column_name, boolean silent=FALSE )


Parametry

cursor
Identifikátor kurzoru vrácený funkcí wb_exec nebo wb_psql_execute.
column_name
Jméno sloupce, jehož pořadové číslo v kurzoru má být vráceno.
silent
Příznak ovlivňující chování funkce - viz popis


Popis

Funkce vrací číslo sloupce, jehož jméno je column_name, v kurzoru cursor. Pokud sloupec takového jména v kurzoru není, vrátí FALSE a podle hodnoty parametru silent vyvolá, nebo nevyvolá chybu.

Parametr silent určuje, jestli má funkce hlásit chybu, když v kurzoru není sloupec daného jména. Pokud je silent=TRUE, chyba se nehlásí (funkce však stále vrací FALSE), pokud je FALSE, chyba se hlásí. To lze využít ke zjištění přítomnosti sloupce určitého jména v kurzoru.Návratová hodnota

Číslo sloupce nebo FALSE v případě výskytu chyby.Příklad