602SQL-Úplná dokumentace Index  

wb_field_type

PHP

string wb_field_type( resource cursor, integer column_number )
string wb_field_type( resource cursor, string column_name )


Parametry

cursor
Identifikátor kurzoru vrácený funkcí wb_exec nebo wb_psql_execute.
column_number
Pořadové číslo sloupce, jehož název SQL typu má být vrácen. Číslování začíná od jedné.
column_name
Jméno sloupce, jehož název SQL typu má být vráceno.


Popis

Funkce vrací název SQL typu sloupce určeného pořadovým číslem v kurzoru. Funkce vrací tyto názvy SQL typů:

pro sloupec typuvrátí řetězec
BOOLEANBOOLEAN
CHARCHAR
TINYINTTINYINT
SMALLINTSMALLINT
INTEGERINT
BIGINTBIGINT
NUMERICNUMERIC
REALREAL
CHAR(n)VARCHAR
NCHAR(n)NCHAR
BINARY(n)BINARY
DATEDATE
TIMETIME
TIMESTAMPTIMESTAMP
CLOBCLOB
NCLOBNCLOB
BLOBBLOB
ostatní typyfunkce vrátí FALSE

Lze také zjistit číslo SQL typu sloupce pomocí funkce wb_field_type_num.Návratová hodnota

Řetězec se jménem SQL typu sloupce nebo FALSE v případě výskytu chyby.Příklad

Zjištění názvu SQL typu třetího sloupce v kurzoru $kurzor:

  $vysledek = wb_field_type($kurzor,3);
  if( $vysledek==FALSE ) { ... }
  else { echo "jmeno typu: ",$vysledek; }