602SQL-Úplná dokumentace Index  

wb_field_type_num

PHP

integer wb_field_type_num( resource cursor, integer column_number )
integer wb_field_type_num( resource cursor, string column_name )


Parametry

cursor
Identifikátor kurzoru vrácený funkcí wb_exec nebo wb_psql_execute.
column_number
Pořadové číslo sloupce, jehož číslo SQL typu má být vráceno. Číslování začíná od jedné.
column_name
Jméno sloupce, jehož číslo SQL typu má být vráceno.


Popis

Funkce vrací číslo SQL typu sloupce určeného pořadovým číslem v kurzoru nebo jeho jménem. Funkce vrátí jednu z konstant ATT_XXX, která odpovídá danému SQL typu.

Lze také zjistit název SQL typu sloupce pomocí funkce wb_field_type.

PHP modul definuje konstanty ATT_XXX (ATT_BOOLEAN, ATT_CHAR, ATT_INT16, ATT_INT32, ATT_FLOAT, ATT_STRING, ATT_BINARY, ATT_DATE, ATT_TIME, ATT_TIMESTAMP, ATT_TEXT, ATT_NOSPEC, ATT_INT8, ATT_INT64), se kterými můžete návratovou hodnotu této funkce porovnávat.

Seznam typů 602SQL serveru lze nalézt na stránce o typech 602SQL serveru.



Návratová hodnota

Číslo SQL typu sloupce nebo FALSE v případě výskytu chyby.



Příklad

Zjištění čísla SQL typu třetího sloupce kurzoru $kurzor:

  $vysledek = wb_field_type_num($kurzor,3);
  if( $vysledek==FALSE ) { ... }
  else { echo "cislo typu: ",$vysledek; }