602SQL-Úplná dokumentace Index  

wb_import_file

PHP

boolean wb_import_file( resource connection, string file_name, string transfer_object_name )


Parametry

connection
Identifikátor spojení získaný získaným voláním wb_connect nebo wb_pconnect.
file_name
Proměnná s názvem souboru, který byl vybrán na straně browseru uživatelem pomocí tagu INPUT type=file a zaslaný webserveru.
transfer_object_name
Název databázového objektu s popisem přenosu dat (objekt typu Přenos).


Popis

Příkaz umožňuje datový soubor file_name (odeslaný pomocí HTML formuláře) načíst do databáze (importovat data do tabulky). Pro vlastní import musí být v aplikaci připravený objekt typu Přenos dat, jehož jméno je předáno v parametru transfer_object_name, který předem počítá s formátem (obvykle textového, např. CSV) souboru file_name.

Obousměrné přenosy Databáze <--> XML soubory se touto funkcí neprovádějí - popis naleznete na stránce XML přenosy v PHP rozhraní.Návratová hodnota

TRUE v případě úspěchu, FALSE pokud dojde k chybě.Příklad

HTML kód formuláře pro odeslání (upload) souboru (v aplikaci $appl existuje vhodná tabulka a přenos jménem import_test9):

<form enctype="multipart/form-data" method="POST" action="upload_souboru.php" >
Vyberte soubor : <input type="FILE" name="upl_file"> <br>
Soubor musí být v CSV formátu o struktuře dané dokumentací!<br><br>
<input type="SUBMIT" value="Poslat">
</form>    

část volaného skriptu uload_souboru.php:

echo "<h1>upload_souboru: ".$_FILES["upl_file"]['name']."</h1>";
echo "<br>typ: ".$_FILES["upl_file"]['type'];
echo "<br>velikost: ".$_FILES["upl_file"]['size'];

$conn=wb_connect($dsn, $appl, $dbuser);
if ($conn){
 $vysledek = wb_import_file($conn, $_POST["upl_file"], "import_test9");
 if ($vysledek) {echo "<br><br>Data jsou naimportována!";}
  else {echo "<br><br>Import se nezdařil";}
}