602SQL-Úplná dokumentace Index  

wb_import_from_xml

PHP

boolean wb_import_from_xml( resource connection, string dad_ref, string fname [, array hostvars] )


Parametry

connection
Identifikátor spojení na SQL server získaný získaným voláním wb_connect nebo wb_pconnect.
dad_ref
Odkaz na DAD.
fname
Jméno XML souboru, z něhož mají být data naimportována.
hostvars
Pole s popisem proměnných klienta. Nepovinný parametr.


Od verze

8.1, rozšíření v 10.0

Popis

Funkce provede import dat v XML formátu ze zadaného souboru fname podle popisu mapování uvedeného v DAD. V praxi je častější import z PHP proměnné pomocí funkce wb_import_from_xml_buffer.

Parametr dad_ref může mít dvě podoby. Je-li ve tvaru jméno_objektu uvozené hvězdičkou (tj. *jméno_objektu), hledá se DAD v otevřené aplikaci jako objekt typu přenos, jinak se čte z tohoto parametru.

Vede-li DAD do ODBC zdroje dat (od verze 10), pak spojení na tento ODBC zdroj musí být předem otevřeno pomocí funkce wb_odbc_connect. Vede-li DAD do jiného 602SQL serveru, musí být spojení na tento server předem otevřeno pomocí wb_connect.

Pomocí pole hostvars lze do proměnných klientské PHP aplikace, navázané na určitý element DADu, předat hodnotu. Pokud proměnné nepoužíváte, buď zcela vynechejte parametr hostvars, nebo jako jeho hodnotu uveďte PHP konstantu NULL. Formát popisu klientských proměnných je uveden na samostatné stránce.Návratová hodnota

V případě úspěchu vrací TRUE, v případě chyby vrací FALSE.

Viz