602SQL-Úplná dokumentace Index  

wb_lob_length

PHP

integer wb_lob_length(resource lob)


Parametry

lob
Otevřený LOB, tj. v módu WB_LOBMODE_RESOURCE získaný výsledek volání funkce wb_result, nebo jeden z prvků pole získaného voláním funkce wb_fetch_into.


Popis

Vrátí délku hodnoty LOBu lob ve znacích.

Co jsou znaky:Návratová hodnota

Vrátí délku hodnoty LOBu lob ve znacích.Příklad

Vypsání délky CLOBu:

$cursor=wb_exec($connection,"SELECT clob_column FROM clob_table WHERE id=1");
wb_set_lob_mode($cursor,WB_LOBMODE_RESOURCE);
wb_fetch_into($cursor,$rec);
echo "Delka CLOBu je ".wb_lob_length($rec["CLOB_COLUMN"])."\n";

Viz