602SQL-Úplná dokumentace Index  

wb_lob_read

PHP

string wb_lob_read(resource lob, integer offset, integer size)


Parametry

lob
Otevřený LOB, tj. v módu WB_LOBMODE_RESOURCE získaný výsledek volání funkce wb_result, nebo jeden z prvků pole získaného voláním funkce wb_fetch_into.
offset
Začátek čteného úseku ve znacích.
size
Velikost čteného úseku ve znacích.


Popis

Přečte a vrátí úsek LOBu lob od offset-tého znaku (první znak LOBu má offset=0) o velikosti size znaků nebo úsek do konce LOBu, je-li menší než offset+size.

Co jsou znaky:Návratová hodnotaPříklad

Postupné přečtení obsahu CLOBu a jeho odeslání do výstupního dokumentu:

$cursor=wb_exec($connection,"SELECT clob_column FROM clob_table WHERE id=1");
wb_set_lob_mode($cursor,WB_LOBMODE_RESOURCE);
wb_fetch_into($cursor,$rec);
$start=0;
while( ($segment=wb_lob_read($rec["CLOB_COLUMN"],$start,1024))!==FALSE ) {
  echo $segment;
  $start+=1024;
...
  }
wb_close($rec["CLOB_COLUMN"]);

Viz