602SQL-Úplná dokumentace Index  

wb_lob_truncate

PHP

boolean wb_lob_truncate(resource lob, integer size)


Parametry

lob
Otevřený LOB, tj. v módu WB_LOBMODE_RESOURCE získaný výsledek volání funkce wb_result, nebo jeden z prvků pole získaného voláním funkce wb_fetch_into. Kurzor, ze kterého byl LOB získán, musí být editovatelný.
size
nová délka LOBu ve znacích


Popis

Změní délku (zkrátí) LOBu lob na size znaků.

Co jsou znaky:

LOB lze touto funkcí pouze zkracovat, tj. parametr size musí mít hodnotu od 0 do N, kde N je aktuální velikost LOBu (lze ji zjistit funkcí wb_lob_length). Data LOBu, která se nacházejí v té části, o kterou bude LOB zkrácen, budou smazána.

Touto funkcí nelze hodnotu LOBu prodloužit. Prodloužit jej lze pouze tak, že se na jeho konec připojí nějaká další data pomocí funkce wb_lob_write.Návratová hodnota

TRUE při úspěchu, FALSE při chybě.Příklad

Smazání obsahu CLOBu:

$cursor=wb_exec($connection,"SELECT clob_column FROM clob_table WHERE id=1");
wb_set_lob_mode($cursor,WB_LOBMODE_RESOURCE);
wb_fetch_into($cursor,$rec);
echo "Delka CLOBu je ".wb_lob_length($rec["CLOB_COLUMN"])."\n";
wb_lob_truncate($rec["CLOB_COLUMN"],0);
echo "Delka CLOBu po smazani jeho obsahu je ".wb_lob_length($rec["CLOB_COLUMN"])."\n";

Viz