602SQL-Úplná dokumentace Index  

wb_longreadlen

PHP

boolean wb_longreadlen( resource cursor, integer new_value )


Parametry

cursor
Identifikátor kurzoru, jehož parametry měníme; pokud je 0, změní se defaultní hodnoty.
new_value
Nová hodnota parametru - celé číslo.


Popis

Nastaví hodnotu parametru longreadlen pro určený kurzor nebo pro všechny v budoucnu vytvářené kurzory. Význam parametru je popsán u popisu Manipulace s typy proměnné délky v PHP.

Před prvním voláním těchto funkcí je hodnota nastavena podle hodnoty wb_longreadlen v souboru php.ini; není-li zde proměnná nastaveny, pak se použije hodnota 4096.Návratová hodnota

V případě úspěchu vrací TRUE, v případě chyby vrací FALSE.

Viz