602SQL-Úplná dokumentace Index  

wb_odbc_connect

PHP

mixed wb_odbc_connect( string dsn [, string uid [, string pwd ] ] )


Parametry

dsn
jméno ODBC zdroje dat
uid
uživatelské jméno pro přihlášení k ODBC zdroji dat - nepovinné
pwd
heslo pro přihlášení k ODBC zdroji dat - nepovinné


Od verze

10.0

Popis

Funkce vytvoří spojení na ODBC zdroj dat použitelné pro přenos dat funkcí wb_data_transport a pro funkce provádějící XML přenosy.

Parametr dsn udává jméno zdroje dat registrovaného v operačním systému jako systémový nebo uživatelský zdroj dat.

Parametry uid a pwd umožňují připojení se na tento zdroj dat. Některé zdroje dat tyto údaje nepožadují.

Otevřené spojení je třeba zavřít funkcí wb_odbc_disconnect nebo wb_close.Návratová hodnota

Funkce vrací FALSE při chybě, nebo PHP resource s otevřeným spojením na ODBC zdroj dat.

Příklad

Přečíst data z MySQL serveru připojeného pomocí ODBC zdroje dat registrovaného jako MySQL test do řetězcové proměnné. Aby šla XML API funkce wb_export_to_XML_buffer použít, musí být předem otevřeno ODBC spojení použité v definici DAD.

...
  $odbc_resource = wb_odbc_connect("MySQL test","admin","heslo");
  $dad = "*Zakaznici_mysql_analytDAD";
  $resXML = wb_export_to_XML_buffer($connection,$dad,NULL,NULL);
  wb_odbc_disconnect($odbc_resource);
...