602SQL-Úplná dokumentace Index  

wb_odbc_disconnect

PHP

boolean wb_odbc_disconnect( resource odbc_connection )


Parametry

odbc_connection
ODBC spojené otevřené funkcí wb_odbc_connect


Od verze

10.0

Popis

Funkce uzavře spojení na ODBC zdroj.

Místo této funkce lze použít také funkci wb_close. ODBC spojení je také automaticky uzavřeno po skončení provádění PHP skriptu (podobně jako otevřené kurzory, neperzistentní spojení apod.).Návratová hodnota

Funkce vrací TRUE při úspěchu, FALSE při chybě

Příklad

Přečíst data z MySQL serveru připojeného pomocí ODBC zdroje dat registrovaného jako MySQL test do řetězcové proměnné. Aby šla XML API funkce wb_export_to_XML_buffer použít, musí být předem otevřeno ODBC spojení použité v definici DAD.

...
  $odbc_resource = wb_odbc_connect("MySQL test","admin","heslo");
  $dad = "*Zakaznici_mysql_analytDAD";
  $resXML = wb_export_to_XML_buffer($connection,$dad,NULL,NULL);
  wb_odbc_disconnect($odbc_resource);
...