602SQL-Úplná dokumentace Index  

wb_pconnect

PHP

resource wb_pconnect( string server [, string application [, string user [, string password] ] ] )


Parametry

server
Jméno serveru, k němuž se připojujeme. Povinný parametr.
application
Jméno aplikace, s níž budeme pracovat. Pokud není uvedeno, žádná aplikace není zavedena.
user
Jméno uživatele, pod nímž se přihlašujeme. Není-li uvedeno nebo je prázdné, budeme přihlášeni jako Anonymous
password
Heslo pro uvedeného uživatele. Pokud není uvedeno, předpokládá se prázdné heslo


Popis

Funkce vytvoří persistentní ("trvalé") spojení na SQL server.

Funkce provádí podobnou činnost jako wb_connect, až na následující odlišnosti:

  1. funkce nejdříve zkusí najít (persistentní) spojení, které bylo otevřeno dřívějším voláním této funkce se stejnými parametry (jménem databáze, aplikace, uživatele a heslem), jaké má toto volání funkce. Pokud takové spojení existuje a není využíváno jiným, právě teď prováděným PHP skriptem, je vráceno a nové spojení na SQL server není otevíráno.
  2. spojení na SQL server nebude uzavřeno zavoláním funkce wb_close, ani nebude uzavřeno po skončení provádění daného PHP skriptu. Spojení bude ponecháno otevřené pro použití v budoucnu.

Počet současně otevřených persistentních databázových spojení lze ovlivnit nastavením následujících parametrů v PHP.INI:

Zároveň musí být počet spojení menší, než je uvedeno v parametru wb_max_links - viz popis funkce wb_connect.

Standardní hodnota konfiguračního parametru wb_max_persistent je -1, wb_allow_persistent je 1, tj. persistentní spojení jsou povolena a není omezen počet současně otevřených spojení.

Podrobnější popis persistentních databázových spojení naleznete v dokumentaci k PHP v kapitole Persistent Database Connections.Návratová hodnota

Identifikátor otevřeného spojení, pokud je provedení úspěšné, FALSE v opačném případě. Návratová hodnota (v případě úspěchu) je použitelná jako parametr pro wb_exec a další funkce, které vyžadují otevřené spojení.