602SQL-Úplná dokumentace Index  

wb_psql_drop_params

PHP

boolean wb_psql_drop_params( resource psql )


Parametry

psql
Identifikátor prepared SQL příkazu, tj. výsledek volání funkce wb_psql_prepare. Povinný parametr.


Popis

Funkce odstraní (stornuje) dosud odeslané hodnoty IN a INOUT parametrů a připraví SQL server k přijetí nových hodnot těchto parametrů. Funkci lze provést pouze tehdy, když je SQL příkaz připraven k provedení, některé hodnoty IN a INOUT parametrů jsou odeslány SQL serveru (pomocí funkce wb_psql_send_param), ale SQL příkaz není dosud proveden.Návratová hodnota

Při úspěšném provedení vrací funkce TRUE, při chybě vrací FALSE.Příklad

Odeslání hodnoty IN parametru na SQL server, stornování hodnoty, odeslání jiné hodnoty, provedení příkazu a přečtení hodnoty OUT parametru.

$psql=wb_psql_prepare($connection,"SELECT name INTO ? FROM Person WHERE ID=?");
wb_psql_send_param($psql, 1 /*druhý parametr*/, 123 /*hodnota parametru*/);
wb_psql_drop_params($psql);
wb_psql_send_param($psql,1,321);
wb_psql_execute($psql);
echo "name=".wb_psql_get_out_param($psql,0)."\n";    

Viz