602SQL-Úplná dokumentace Index  

wb_psql_get_out_param

PHP

mixed wb_psql_get_out_param( resource psql, int out_param_index [, int out_param_offset, int out_param_size ] )


Parametry

psql
Identifikátor prepared SQL příkazu, tj. výsledek volání funkce wb_psql_prepare. Povinný parametr.
out_param_index
Index OUT parametru, jehož hodnotu chceme přečíst. První OUT parametr má index 0, poslední OUT parametr má index o 1 menší, než je výsledek volání funkce wb_psql_out_param_count. Pozor: Tento index je různý od indexu, který se používá při volání funkcí wb_psql_param_count, wb_psql_param_info a wb_psql_send_param, kde indexem jsou očíslovány všechny parametry SQL příkazu! Indexem použitým v této funkci jsou očíslovány pouze OUT a INOUT parametry. Povinný parametr.
out_param_offset
Index prvního znaku (bajtu) té části hodnoty OUT parametru, kterou chceme přečíst. Znaky (bajty) v hodnotě parametru jsou číslovány od 0.
out_param_size
Počet znaků (bajtů) hodnoty OUT parametru, které chceme přečíst.


Popis

Funkce přečte a vrátí hodnotu (nebo její část) OUT nebo INOUT parametru, jehož index je uveden v parametru out_param_index. SQL příkaz s identifikátorem psql již musí být proveden, tj. tuto funkci lze zavolat až po úspěšném provedení funkce wb_psql_execute. Celá hodnota bude přečtena, pokud buď nebudou uvedeny parametry out_param_offset a out_param_size, nebo pokud out_param_offset bude mít hodnotu 0 a out_param_size bude mít hodnotu rovnou délce hodnoty OUT parametru, který má funkce přečíst.Návratová hodnota

Při úspěšném provedení vrací funkce hodnotu (nebo její část) OUT nebo INOUT parametru SQL příkazu, při chybě vrací FALSE.Příklad

Odeslání hodnoty IN parametru na SQL server, provedení příkazu, zjištění počtu OUT parametrů, zjištění délky OUT parametru a přečtení hodnoty OUT parametru.

$psql=wb_psql_prepare($connection,"SELECT name INTO ? FROM Person WHERE ID=?");
wb_psql_send_param($psql, 1 /*druhý parametr*/, 123 /*hodnota parametru*/);
wb_psql_execute($psql);
echo "počet OUT parametrů: ".wb_psql_out_param_count($psql)."\n";
echo "délka prvního OUT parametru: ".wb_psql_out_param_length($psql,0)."\n";
echo "hodnota prvního OUT parametru: ".wb_psql_get_out_param($psql,0)."\n";    

Viz