602SQL-Úplná dokumentace Index  

wb_psql_out_param_count

PHP

int wb_psql_out_param_count( resource psql )


Parametry

psql
Identifikátor prepared SQL příkazu, tj. výsledek volání funkce wb_psql_prepare. Povinný parametr.


Popis

Funkce zjistí a vrátí počet OUT a INOUT parametrů prepared SQL příkazu, jejichž hodnoty jsou k dispozici po provedení SQL příkazu. SQL příkaz s identifikátorem psql již musí být proveden, tj. tuto funkci lze zavolat až po úspěšném provedení funkce wb_psql_execute.Návratová hodnota

Při úspěšném provedení vrací funkce počet OUT a INOUT parametrů SQL příkazu, při chybě vrací FALSE.Příklad

Odeslání hodnoty IN parametru na SQL server, provedení příkazu, zjištění počtu OUT parametrů a přečtení hodnoty OUT parametru.

$psql=wb_psql_prepare($connection,"SELECT name INTO ? FROM Person WHERE ID=?");
wb_psql_send_param($psql, 1 /*druhý parametr*/, 123 /*hodnota parametru*/);
wb_psql_execute($psql);
echo "počet OUT parametrů: ".wb_psql_out_param_count($psql)."\n";
echo "name=".wb_psql_get_out_param($psql,0)."\n";    

Viz