602SQL-Úplná dokumentace Index  

wb_psql_out_param_length

PHP

int wb_psql_out_param_length( resource psql, int out_param_index )


Parametry

psql
Identifikátor prepared SQL příkazu, tj. výsledek volání funkce wb_psql_prepare. Povinný parametr.
out_param_index
Index OUT parametru, jehož délku chceme zjistit. První OUT parametr má index 0, poslední OUT parametr má index o 1 menší, než je výsledek volání funkce wb_psql_out_param_count. Pozor: Tento index je různý od indexu, který se používá při volání funkcí wb_psql_param_count, wb_psql_param_info a wb_psql_send_param, kde indexem jsou očíslovány všechny parametry SQL příkazu! Indexem použitým v této funkci jsou očíslovány pouze OUT a INOUT parametry. Povinný parametr.


Popis

Funkce zjistí a vrátí délku hodnoty OUT nebo INOUT parametru, jehož index je uveden v parametru out_param_index. SQL příkaz s identifikátorem psql již musí být proveden, tj. tuto funkci lze zavolat až po úspěšném provedení funkce wb_psql_execute.Návratová hodnota

Při úspěšném provedení vrací funkce délku hodnoty OUT nebo INOUT parametru SQL příkazu, při chybě vrací FALSE.Příklad

Odeslání hodnoty IN parametru na SQL server, provedení příkazu, zjištění počtu OUT parametrů, zjištění délky OUT parametru a přečtení hodnoty OUT parametru.

$psql=wb_psql_prepare($connection,"SELECT name INTO ? FROM Person WHERE ID=?");
wb_psql_send_param($psql, 1 /*druhý parametr*/, 123 /*hodnota parametru*/);
wb_psql_execute($psql);
echo "počet OUT parametrů: ".wb_psql_out_param_count($psql)."\n";
echo "délka prvního OUT parametru: ".wb_psql_out_param_length($psql,0)."\n";
echo "hodnota prvního OUT parametru: ".wb_psql_get_out_param($psql,0)."\n";    

Viz