602SQL-Úplná dokumentace Index  

wb_psql_param_count

PHP

int wb_psql_param_count( resource psql )


Parametry

psql
Identifikátor prepared SQL příkazu, tj. výsledek volání funkce wb_psql_prepare. Povinný parametr.


Popis

Funkce zjistí a vrátí počet parametrů prepared SQL příkazu, jehož identifikátor (resource handle) byl předán v parametru psql.

Počet parametrů lze zjišťovat pouze tehdy, když prepared SQL příkaz není dosud uzavřen (viz wb_close).Návratová hodnota

Funkce vrací počet parametrů prepared SQL příkazu, při chybě vrací FALSE.Příklad

Zjištění počtu parametrů SQL příkazu.

$psql=wb_psql_prepare($connection,"SELECT name INTO ? FROM Person WHERE ID=?");
echo "SQL příkaz obsahuje ".wb_psql_param_count($psql)." parametrů.\n";    

Viz