602SQL-Úplná dokumentace Index  

wb_psql_param_info

PHP

array wb_psql_param_info( resource psql, int param_index )


Parametry

psql
Identifikátor prepared SQL příkazu, tj. výsledek volání funkce wb_psql_prepare. Povinný parametr.
param_index
Index parametru, jehož informace chceme zjistit. První parametr má index 0, poslední parametr má index o 1 menší, než je výsledek volání funkce wb_psql_param_count. Povinný parametr.


Popis

Funkce zjistí informace o parametru, jehož index byl předán v parametru param_index této funkce.

Informace o parametrech lze zjišťovat pouze tehdy, když prepared SQL příkaz není dosud uzavřen (viz wb_close).Návratová hodnota

Při chybě funkce vrací FALSE. Jinak vrátí informace o parametru prepared SQL příkazu. Informace vrátí v poli indexovaném řetězci.

index prvku poletyp hodnotyinformace, kterou obsahuje
typeintdatabázový typ parametru prepared SQL příkazu; jedna z konstant ATT_xxx popsané zde (číselné hodnoty typů - viz sloupec Data_type systémového dotazu _IV_TABLE_COLUMNS)
specifintdoplňující údaje o databázovém typu parametru; numerická hodnota variantní struktury t_specif
modeintsměr přenosu hodnoty parametru; jedna z konstant MODE_IN, MODE_OUT, MODE_INOUT
positionintpozice parametru (znaku ?) ve zdrojovém textu prepared SQL příkazu; pozice znaků jsou číslovány od nuly, tj. první znak zdrojového textu má pozici 0


Příklad

Zjištění informací o parametrech SQL příkazu.

$psql=wb_psql_prepare($connection,"SELECT name INTO ? FROM Person WHERE ID=?");
echo "SQL příkaz obsahuje ".wb_psql_param_count($psql)." parametrů.\n";
$pole=wb_psql_param_info($psql,0);
echo "  první parametr: typ ".$pole["type"].", specif ".$pole["specif"].", mode ".$pole["mode"].", position ".$pole["position"]."\n";
$pole=wb_psql_param_info($psql,1);
echo "  druhý parametr: typ ".$pole["type"].", specif ".$pole["specif"].", mode ".$pole["mode"].", position ".$pole["position"]."\n";  

Viz