602SQL-Úplná dokumentace Index  

wb_psql_send_param

PHP

boolean wb_psql_send_param( resource psql, int param_index, mixed param_value [, int value_offset, int value_size ] )


Parametry

psql
Identifikátor prepared SQL příkazu, tj. výsledek volání funkce wb_psql_prepare. Povinný parametr.
param_index
Index parametru, jehož hodnotu chceme předat SQL serveru. První parametr má index 0, poslední parametr má index o 1 menší, než je výsledek volání funkce wb_psql_param_count. Povinný parametr.
param_value
Hodnota, kterou chceme odeslat SQL serveru. Povinný parametr.
value_offset
Index prvního znaku v param_value, který chceme odeslat SQL serveru. Znaky (bajty) jsou indexovány od nuly.
value_size
Počet znaků (bajtů) z param_value, které chceme odeslat SQL serveru.


Popis

Funkce odešle SQL serveru hodnotu parametru, jehož index byl předán v parametru param_index této funkce, resp. odešle část jeho hodnoty. Směr přenosu hodnoty tohoto parametru musí být IN, nebo INOUT. Hodnotu parametru lze odesílat SQL serveru pouze tehdy, když prepared SQL příkaz není dosud uzavřen (viz wb_close).Návratová hodnota

Při úspěšném provedení vrací funkce TRU, při chybě vrací FALSE.Příklad

Odeslání hodnoty IN parametru na SQL server, provedení příkazu a přečtení hodnoty OUT parametru.

$psql=wb_psql_prepare($connection,"SELECT name INTO ? FROM Person WHERE ID=?");
wb_psql_send_param($psql, 1 /*druhý parametr*/, 123 /*hodnota parametru*/);
wb_psql_execute($psql);
echo "name=".wb_psql_get_out_param($psql,0)."\n";    

Viz