602SQL-Úplná dokumentace Index  

wb_result_all

PHP

integer wb_result_all( resource cursor [, string format] )


Parametry

cursor
Identifikátor otevřeného kurzoru vrácený funkcí wb_exec, nebo wb_psql_execute, při jejímž volání byl kurzor otevřen.
format
Řetězec, který bude připojen do otevíracího HTML atributu <table>. Nepovinný parametr.


Popis

Funkce vypíše obsah kurzoru jako HTML tabulku, s jejich jmény v prvním řádku. Pokud je globální parametr binmode nastaven na WB_PASSTHRU, hodnota typů proměnné délky není vypisována. Délka výpisu obsahu typů proměné velikosti je určena globálním parametrem longreadlen.Návratová hodnota

Funkce vrací FALSE při chybě, počet vypsaných záznamů při úspěšném provedení.

Příklad

Rychle a jednoduše vypsat obsah dotazu jako tabulku:

$res=wb_exec($conn, "SELECT * FROM ...");
wb_result_all($res,"border=1");